Vinter

Taste of mushing

Alla dagar från 995 kr/person Starttider: December-Januari 14-15.30 / Februari-Mars 9.00-10.30

Läs mer

Become a musher

December-Januari alla dagar kl. 9.00-12.30 från 1850 kr/person Februari-Mars alla dagar kl 12.30 – 16.00 från 1850 kr/person

Läs mer

Moonlight mushing

Torsdagar och lördagar från 1550 kr/person 2 personer, torsdagar och lördagar från kl 18:00.

Läs mer

Om Vinter

Under vintern har vi vår högsäsong, december till början på april beroende på snön. Vi har flera olika turer med olika starttider, längd och aktivitetsnivå. Gå in och läs om hur turerna går till och har du ytterligare frågor fyll i vår kontaktformulär som du hittar längst ner.

Regler och fakta om turerna

 • Ta på er varma kläder, helst av ull. Det går att låna av oss, jacka, byxor, skor och vantar det ingår i priset.
 • Lägsta ålder för att köra själv är 15 år och minst 155 centimeter lång. Du måste väga minst 50 kilo för att kunna bromsa ett hundspann.
 • Två personer delar en släde med ett spann med fem-sex hundar, en kör och en sitter, sedan byter ni av varandra. Guiden kör först med sitt hundspann och visar vägen.
 • På grund av säkerhet kan inga barn under 3 år delta på turerna. Köldgränsen för yngre barn (3 -12 år) är -20 grader.
 • Vi har inga extra kläder till dom yngre barnen så se till att ta klä ditt barn varmt och om möjligt ta med en åkpåse.
 • På grund av säkerhetsrisker rekommenderar vi inte gravida att åka med på turen. Vi avråder att delta på en tur från och med vecka 20. Vi tar inget ansvar om hundspann turen påverkar din graviditet på något sätt under eller efter turen.
 • Det är viktigt att varken föraren eller passageraren är påverkade av följande: droger, alkohol eller medicin som påverka dig i att delta på turen. Om vi misstänker en risk i detta kommer du att nekas att delta på turen.
 • För din egen säkerhet måste du kunna förstå och följa Guidens instruktioner på svenska eller engelska. Guidens instruktioner måste följas. Om inte förbehåller sig Spruce Island Husky att stoppa turen omedelbart för din egen och hundarnas säkerhet. Om du inte förstår/ talar svenska eller engelska, placera Guiden dig som passagerare i mån av plats.
 • Att köra ett hundspann innebär en viss kropps – och egendom skador. Varje gäst är ansvarig för att undvika skador på släden, hundar eller annan utrustning.
 • Detta är en aktiv aktivitet så du måste kunna hjälpa hundarna genom att springa i uppförsbackarna. Om din vikt är mer än 100 kg, vänligen kontakta oss innan bokning.

General rules and requirements: 

 • Put on warm clothes (the best is wool). You can borrow a jacket, pants, boots and gloves from us, its included the price.
 • You need to be 15 years or older, 155 cm tall and weight minimum 50 kg to drive your own dog team or drive a passenger.
 • The passenger needs to be able to hold on to the sled properly and their feet need to reach runners properly. Smaller children ( 3-5 y/o or shorter then 120 cm) are too small to do both.
 • The cold limit for younger children (3-9 y/o) is -18 degrees. We do not have any extra clothes for younger children so make sure to dress your kid warm enough.

1) Each sled allows for a maximum 2p. One driver, one passenger and one smaller kid (3-5 y/o or up to 120 cm)  is okay if the conditions allows it. Your Guide for the tour has the right to place you on the sleds as wanted and it can happen if you are a group with an uneven number, you will need to share a dog team with someone else if needed.

2)It is important that driver and passenger are not influenced by any of the following: drugs, alcohol or medicine that affects your travelling safety. If we suspect a risk in this area, you will be denied taking part in the tour.

3)For your own safety, you need to follow and understand the guide’s instructions in English or Swedish. The guide’s instructions should be followed, if not, Spruce Island Husky reserves the right to stop the tour immediately for your and the dogs safety. If you don’t speak or understand English or Swedish, the Guide will place you as a passenger if places are left.

Liability

1Driving a dogsled team involves a certain risk for body injury and property damage. Every driver is responsible to avoid damage to the sled, dogs or other equipment.

2)This is an active activity so you have to be able to help the dogs by running in the up hills. If your weight is more than 100 Kg  please contact us before booking a tour.

We do not recommend to go on a dogsled tour if you are pregnant due to bumpy trails and a risk to tip with the sled and fall. We advise against to participate on a dogsled tour from Week 20+. We do not take any responsibility in case the tour effects your pregnancy in any way during the tour or after.

Sommar

Se mer

Hej! Vad vill du göra?

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt