Våra bokningsvillkor

Vad gäller för dig?

1) Villkor för endast bokad aktivitet

 

Allmänt
Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler.

Beställning och bekräftelse
En bokning är bindande i och med att den har bekräftats och du har fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via vårt bokningssystem. Vid bokning är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika priser, se detaljerad prisinformation. 

Avbeställning och utebliven ankomst
Vid avbokning ska detta ske senast kl.15:00 lokal tid på ankomstdagen. Undantag gäller vid annan överrenskommelse vid bokningstillfället. Uteblir du utan avbokning eller avbokar senare än kl. 15:00 är du skyldig att betala aktiviteten.

Betalning
För vissa priser gäller förskottsbetalning, i andra fall sker betalningen i samband med aktiviteten på Spruce Island Husky. Spruce Island Husky ser gärna att du betalar med konto-/kreditkort. Vi tar emot de vanligaste korten med är dock inte skyldiga att acceptera särskilda kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om Spruce Island Husky inte har erbjudit sig att göra det. Du kan även betala din bokning online genom att logga in på https://#

Din egen säkerhet
Läs och ta del av instruktioner.

 

2) Villkor för paket (övernattning plus mat/aktivitet) eller paketliknande arrangemang för privatpersoner:

 

Allmänt
Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika prisbelopp, se detaljerad information. För att boka en aktivitet eller ett paketliknande arrangemang på Granö Beckasin, till dig eller någon annan, måste du ha fyllt 18 år. Minderåriga få inte delta i några aktiviteter utan målsmans sällskap.
Om du har ett funktionshinder, allvarligt hälsotillstånd såsom fysisk eller psykisk sjukdom eller gravid måste du kontakta oss före bokning så att vi kan säkerställa att erat tilltänkta paket kan utföras utan problematik.

Beställning och bekräftelse Vid bokning av aktiviteter eller paketliknande arrangemang som inte överstiger ett totalt värde på 5 000,- SEK gäller följande villkor:
En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du har fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystemet. Betalningen kan ske i förväg, vid ankomst eller vid avresa. Gästen är vid bokningen skyldig att meddela på vilket sätt betalningen önskas att ske.

Vid bokningar som överstiger ett totalt värde på 5000,- SEK gäller följande villkor: Vid beställning får Du en bekräftelse per post eller e-post och ett bokningsnummer. 20 % av den totala summan betalas inom 10 dagar, resterande belopp betalas senast 30 dagar före Din ankomst.
• Sker bokningen inom 30 dagar före ankomstdagen betalas hela beloppet vid bokningstillfället.
• Först vid minst en delbetalning är avtalet bindande för båda parter.
• Vid bokningstillfället kan ett avbeställningsskydd tecknas. (Läs mer om detta under avbeställningsskydd).

Avbokningsvillkor
Avbokning ska ske tidigare än 30 dagar före avresedagen.
Sker avbeställning av paketet senare än 30 dagar före ankomstdagen utgår, följande kostnader:
30 dagar – 14 dagar före ankomstdagen debiteras 25 % av resans pris.
13 dagar – 8 dagar före avresedagen debiteras 50 % av resans pris.
8 dagar eller mindre före avresan debiteras hela resans pris.
Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

Ändring av bokning Spruce Island Husky förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av omständigheter vi inte kan råda över. Vi vill alltid kunna lösa problem som uppstår med sunt förnuft och till allas belåtenhet.

Prisändring
Priset får endast ändras på grund av kostnadsökningar som beror på:
• Ändringar i transportkostnader.
• Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller.
• Ändringar i växelkursen som påverkar arrangörens kostnader för resan.
• Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

 

3) Villkor och Särskilda villkor för aktivitet och arrangemang

 

Avbokningsvillkor
Expeditionsavgiften vid avbeställning och ändring av datum är 150:-/vuxen, 75:-/barn och 75:-/person vid gruppbokning. Avbokning ska ske tidigare än 30 dagar före avresedagen. Sker avbeställning av arrangemanget senare än 30 dagar före ankomstdagen utgår, förutom expeditionsavgiften, följande kostnader: 30 dagar – 14 dagar före ankomstdagen debiteras 25 % av resans pris. 13 dagar – 8 dagar före avresedagen debiteras 50 % av resans pris. 8 dagar eller mindre före avresan debiteras hela resans pris. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

Ändring av bokning
Spruce Island Husky förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av omständigheter vi inte kan råda över. Vi vill alltid kunna lösa problem som uppstår med sunt förnuft och till allas belåtenhet.

 

4) Villkor för konferens- och gruppbokning

Vid avbokning följs Visitas avbokningsregler, se www.visita.se
Avbokningar skall ske skriftligt.

Fram till 4 veckor före ankomst är avbokningen kostnadsfri.
Om avbokning sker 4 veckor innan ankomst debiteras 25% av beställningens värde, 3 veckor innan ankomst debiteras 50%, 2 veckor innan 75% och 1 vecka innan 100% av beställningens värde. Om Spruce Island Husky haft särskilda kostnader till följd av avbeställningen, utöver värdet av beställningen, skall dessa ersättas till fullo av beställaren.

Ändring av antalet gäster, upp till 10% av antalet förbokade gäster, kan göras fram till fem dagar innan ankomst kostnadsfritt, sedan debiteras förbokat antal gäster även om sällskapet blir färre.

 

5) Hantering av personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i din egenskap av besökare och gäst hos oss.
Detta gör vi för att vi ska kunna hantera bokningar till boenden, aktiviteter och restaurangbesök och för att i övrigt kunna administrera din vistelse hos oss. För dessa ändamål hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, såsom namn, telefonnummer, mail och personnummer. Vi använder även vissa uppgifter som underlag för att ta fram statistik.

Den rättsliga grunden för vår hantering är att fullgöra avtalet/överenskommelsen med dig, men även för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Personer som kan ta del av dina personuppgifter är anställda inom Spruce Island Husky eller konsulter kontrakterade av Spruce Island Husky.

Spruce Island Husky kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners som arrangerar aktiviteter som du deltar i och/eller vissa boenden du bor på som är utanför Spruce Island Husky anläggning.

Genom att göra en bokning online accepterar du att motta vårt nyhetsbrev, som skickas 1-2 gånger per månad. Du kan när som helst säga upp din prenumeration.

De övriga personuppgifter du lämnar till oss lagras i våra system tills vi inte behöver dem för ovannämnda ändamål, därefter raderas dina uppgifter.

Du har flera rättigheter som registrerad. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag). Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade och att begära radering av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter och begära begränsning. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter ska flyttas från oss till en annan aktör. Dessa rättigheter begär du genom att kontakta oss.

Är du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du även inge ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss om du har frågor!